ІНШІ
ПОСЛУГИ

Ми готові надати якісні послуги

ПРОЕКТУВАННЯ


ПРОЕКТУВАННЯ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

Постачання об'єкта системою протипожежної сигналізації — це тривалий процес, що складається з декілька етапів, першим з яких є етап проектування системи. Проектування здійснюється індивідуально, для кожної споруди, з урахуванням його конструкційних і технологічних особливостей, побажань замовника проекту, функціонального призначення будівлі, метражу, поверховості та інших факторів, що визначається нормативними вимогами пожежної безпеки України, чинних Державних стандартів і законодавчих актів.

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА

ЕКСПЕРТИЗА ПРОТИПОЖЕЖНОГО СТАНУ


Експертиза (аудит) протипожежного стану — визначення стану пожежної безпеки на об'єкті обстеження.

Згідно ст. 57 Кодексу цивільного захисту України початок роботи новостворених підприємств, початок використання підприємством об'єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин) здійснюється суб'єктом господарювання на підставі поданої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (далі — декларація), а для суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику — також за наявності позитивного висновку за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення.


В ході проведення експертної оцінки протипожежного стану об'єкта визначається:

• Відповідність приміщень, будівель, споруд та їх територія, технологічні процеси виробництва і т.п. нормам пожежної безпеки;

• Достатність і відповідність організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих на попередження пожеж, забезпечення безпеки людей,            зниження можливих матеріальних витрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення;

• Створення умов для швидкого виклику пожежних підрозділів та успішного гасіння пожежі в разі його виникнення.


Експертна оцінка протипожежного стану об'єктів є основним документом для:

• Отримання Декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки      підприємцям і організаціям будь-якої форми власності;

• Визначення страхового платежу при страхуванні майна від пожеж;

• Захисту підприємців від неправомірних дій пожежного інспектора;

• Визначення реального (фактичного) стану пожежної безпеки на об'єкті.

Також фахівці ТОВ «НПК-Новація» проводять експертизу проектної документації з питань пожежної безпеки. Експертиза проектної документації на відповідність вимогам пожежної безпеки проводиться з метою виявлення відхилень від вимог норм пожежної безпеки.

Експертиза включає аналіз наступних аспектів:

• Генеральний план і транспорт: протипожежні розриви з сусідніми будівлями і порудів, протипожежні проїзди, можливість доступу пожежних в      приміщення за допомогою автодрабини та кімнатних підйомників.

• Об'ємно-планувальні рішення: площі пожежних відсіків, відповідність шляхів евакуації, забезпечення вимоги до внутрішніх технологічних                  сходів, необхідність облаштування тамбур-шлюзів 1-го типу з підпором повітря під час пожежі, необхідність захисту отворів протипожежними        дверима, люками, воротами, облаштування протидимного систем, облаштування ліфтів і вантажних підйомників тамбур-шлюзами,                                  відповідність прийнятих конструкцій ступеня вогнестійкості.

• Визначення типу систем пожежогасіння, пожежної сигналізації.

• Необхідність облаштування системи протипожежного водопроводу.

• Определение степени и типа защиты строительных конструкций от пожара.


За результатами проведення експертизи проектної та будівельної документації Ви отримуєте технічний звіт, в якому перераховані:

• Виявлені в проектній документації порушення вимог пожежної безпеки.

• Пропозиції та рекомендації щодо коригування проектної документації, можливі проектні рішення.


Проектна документація, розглянута експертами нашої компанії, проходить без зауважень (в частині пожежної безпеки) узгодження в державній експертизі, міжвідомчих комісіях (МВК), державному пожежному нагляді.

Експертизу виконують фахівці ТОВ "НПК-Новація" з багаторічним досвідом роботи в нормативних відділах державного пожежного нагляду.

ЗАПРОСИТИ ВАРТІСТЬ

Отримати більш детальну інформацію з експертизи проектної документації та аудиту пожежної безпеки, дізнатися їх вартість Ви можете зателефонувавши до нас або заповнивши форму.

Адреса

93100 м. Лисичанськ, пр. Перемоги, 113/252

Контакти

Email: info@novation.lg.ua
Phone: +38 (099) 016 62 98
                 +38 (050) 900 50 68

Технічний відділ

Phone: +38 (099) 459 81 05
                 +38 (067) 642 40 30
                 +38 (098) 399 92 45